Regulamin

Przed wizytą w naszej placówce proszę się zapoznać z obowiązkowymi procedurami  obowiązującymi

PACJENCI

 • Przyjmowane są wyłącznie zdrowe osoby
 • Pacjenci przychodzą bez osób towarzyszących oraz dzieci
 • Zakaz używania telefonów komórkowych podczas zabiegu (prosimy o wyłączenie lub wyciszenie)
 • Osoby towarzyszące – spacer
 • Przed wejściem obowiązkowo dezynfekcja rąk

 

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI WYKONYWANA PRZEZ PACJENTA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZABIEGU:

 • zdjęcie odzieży zewnętrznej i umieszczenie w szafie
 • -dezynfekcja rak –
 • uzupełnienie zgody rodo i ankiety kwalifikującej do wykonania zabiegu
 • pacjent wchodzi do świeżo zdezynfekowane gabinetu, kładzie się na świeżo wydezynfekowanym łóżku na prześcieradle jednorazowym
 • po wykonaniu zabiegu pacjent powraca na recepcje w celu opłacenia usługi i ewentualne zapisanie na następna wizytę ( płatność kartą płatniczą, gotówką )
 • dezynfekcja rak
 • Odzienie wierzchnie z szafy – koniec wizyty

 

PERSONEL:

 • Zakaż używania telefonów komórkowych
 • Włosy spięte
 • Dezynfekcja rąk po wejściu do Kliniki
 • Zdejmowanie odzieży zewnętrznej w pokoju socjalnym
 • Fartuch płócienny codziennie prany w Klinice
 • Obuwie zmienne w Klinice
 • Dokładne mycie rąk oraz ich dezynfekcja
 • Praca w rękawiczkach jednorazowych
 • Po zabiegu wyrzucenie jednorazowych rękawiczek, prześcieradła

 

PRZED ZABIEGIEM:

 • Umycie rąk oraz dezynfekcja
 • Nałożenie jednorazowych rękawiczek
 • Nałożenie maseczki ochronnej
 • Wykonanie zabiegu
 • Po zabiegu wyrzucenie prześcieradła jednorazowego oraz rękawiczek jednorazowych
 • Umycie i zdezynfekowanie rąk
 • Zdezynfekowanie gabinetu oraz sprzętu zabiegowego

 

RECEPCJA:

 • Dezynfekcja rąk po wejściu do Kliniki
 • Zdejmowanie odzieży zewnętrznej w pokoju socjalnym
 • Fartuch płócienny codziennie prany w Klinice
 • Obuwie zmienne w Klinice
 • Mycie oraz dezynfekcja rąk
 • Dezynfekcja blatu na recepcji po każdym pacjencie
 • Dezynfekcja długopisów
 • Dezynfekcja telefonu pracowniczego
 • Dezynfekcja terminala